Sertifikatlar


Ənənəvi və onlayn şəkildə əldə edilmiş sertifikatlar


Orient-ITMHackerRank

C# (Basic): This competency area includes understanding the structure of C# programs, types, and Variables, basic OOP, Properties and Indexers, Collections, Exception handling, among others.
SQL (Basic): It includes simple queries, relationships, and aggregators.
Problem Solving (Basic): It covers basic topics of Data Structures (such as Arrays, Strings) and Algorithms (such as Sorting and Searching).
TURKCELL - Geleceyi yazanlar

Algoritma və Programlama (Murat Yücedağ)

101: Alqoritm, proqramlaşdırma və proqram təminatı anlayışları, əsas əmrlər, dəyişənlər, transformasiyalar, qərar strukturları, dövr və massivlər
201: OOP ilə obyekt yönümlü proqramlaşdırma, siniflər, metodlar, miras, polimorfizm və inkapsulyasiya, çoxölçülü massiv, xəta idarəetməsi, fayl və mətn sənədlərinin idarə edilməsi
C# forması ilə vizual və obyekt yönümlü proqramlaşdırma (Murat Yücedağ)

101: Əsas alət anlayışı, C# form quruluşunu, alətlərlə birlikdə əsas sintaksis strukturunu və istifadəsi
201: Verilənlər bazasına üzrə SQL Server sorğuları və bilikləri
301: C# və SQL verilənlər bazasından birlikdə istifadəsi, prosedur və triggerlər
401: Entity Framework strukturunun əmrlərini və onlardan verilənlər bazası əməliyyatlarında istifadəsi
501: N tier architecture əsasında OOP (Obyekt yönümlü proqramlaşdırma)
601: Biliklərin məcmusu
Asp.Net Core MVC (Fatih Çakıroğlu)

101: Model,Vew,Controller
201: Entity Framework ve Dependency Injection
301: Forms, Partial Views, Tag helper
401: Routing, Filter, Middleware, Ajax